Regler för vattenskoter

Okej, inget går upp mot en snöskoter men vattenskotrar är roliga de också. Intresset har ökat enormt och det är lätt att glömma att det finns regler. Just nu håller regeringen även på att se över om det i framtiden ska krävas körkort/färdbevis. Min kompis i Stockholm har just köpt en lägenhet här på Södermalm och Stockholm är fantastiskt att upptäcka via vattnet på en vattenskoter. För att köra vattenskoter måste du vara 15 år sedan gäller det att inte påverka miljö och naturliv. Misstaget många gör är att du faktiskt inte får köra i alla vattendrag. Det måste vara allmänna farleder. Vet du inte vad en allmän farled är köp ett sjökort. Där är de allmänna farlederna utmärkta med svarta streckade linjer. Att köra snöskoter har hårdare regler men i framtiden blir det nog samma regler även för vattenskotrar med tanke på att fler vistas på sjön och i takt med det ökar även olyckorna.

Man på vattenskoter

Author: